دومین آزمون عملی تعیین صلاحیت حرفه ای آزمونگری ۱۴۰۱ در هرمزگان برگزار شدرضا علیزاده اظهار کرد : آزمون عملی تعیین صلاحت حرفه ای شایستگی آزمونگر، از مربیان و کارشناسان مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد استان امروزدر بندرعباس با حضور 40 نفر برگزار شد. این آزمون فردا در سطح شهرستانهای میناب ،جاسک ،قشم ،بندر لنگه و بستک با حضور 45 نفر دیگر برگزار می گردد.
وی تصریح کرد : آزمون کتبی تعیین صلاحیت حرفه ای آزمونگران ششم خرداد 1401 برگزار شده بود که از تعداد 111 نفر قبولی 85 نفر در آزمون عملی شرکت می کنند.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اذعان کرد : آزمون شایستگی آزمونگر یکی از الزامات برنامه های سال جاری برای متقاضیان همکاری در آزمونهای عملی است که طی برنامه ریزی سازمانی مقرر است در چند دوره در طول سال نیز اجرایی و برگزار گردد.
وی در پایان در خصوص دلیل برگزاری این آزمون گفت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به تبع آن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای استفاده از ظرفیت بازار کار و کیفیت بخشی به آزمونهای مهارتی نسبت به برگزاری این آزمون اقدام نموده و دارا بودن گواهینامه مهارتی مذکور شرط اصلی برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان فعالیت در این حوزه و صدور کارت آزمونگر می باشد