در اجرای تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی ؛ مهارت آموزی بازنشستگان هرمزگانی و خانواده آنان


رضا علیزاده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، از شروع دوره ی آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی برای 35 نفر از بازنشستگان در مرکز شماره یک بندرعباس خبر داد و گفت : تمام دوره های مورد درخواست صندوق بازنشستگی در مراکز دولتی کاملا ً رایگان می باشد و بر اساس تفاهمنامه کشوری و استانی، دوره های مورد درخواست بازنشستگان در بخش آموزشگاههای آزاد با تخفیف 30 درصدی برگزار می گردد. صندوق بازنشستگی نیز بایستی در اطلاع رسانی دوره ها و معرفی افراد به مراکز آموزشی همکاری نماید .
علیزاده اظهار کرد : ارائه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف ارتقای مهارت و توانمندی بازنشستگان و فرزندان آنان از طریق توسعه همکاری های فی مابین در راستای ارائه خدمات و ایفای مسئولیت های مدنی ، فرهنگی و اجتماعی اداره کل و صندوق موضوع این تفاهم نامه است.
وی مشاوره و هدایت شغلی به مخاطبین تفاهمنامه ،تدوین و اصلاح استاندارد آموزشیبرگزاری آزمون و صدور گواهینامه ،بیمه مسئولیت مدنی حوادث کارآموزان ، تسهیل در صدور مجوز آموزشگاههای آزاد جهت خانه های امید صندوق از مهمترین تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اعلام کرد و اذعان کرد : معرفی کارآموزان ،اطلاع رسانی دوره های آموزشی نیز از مهمترین تعهدات صندوق می باشد.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اضافه کرد : این تفاهمنامه بر اساس تفاهمنامه کشوری و به مدت سه سال اعتبار دارد و همچنین قابل تمدید است.