خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت
شناسه خدمت: 18051046103
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: جهت صحت اصالت گواهینامه های فنی وحرفه ای، استعلام گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
بستر ارائه خدمت:
http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

اطلاعات هویتی : کد ملی و شماره شناسنامه

هزینه ارائه خدمت:

هزینه ندارد

مسئول ارائه خدمت:

رئیس اداره آزمون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان - معصومه اردالی- تلفن گویا 07632118 داخلی 315

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

از طریق لینک آدرس ذیل در پرتال: http://www.portaltvto.com/shekaiat/pasokhguei_be_shekayat

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده