خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: برگزاری مسابقات مهارت معلولین
شناسه خدمت: 18051047102
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: رقابت سالم میان افراد دارای معلولیت ماهر کشور در زمینه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی در میان این قشر از جامعه می شود.
بستر ارائه خدمت:
http://skill.irantvto.ir
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

کد ملی و تاریخ تولد جهت احراز هویت شخص ، عکس 4*3 ، کپی کارت معلولیت ، کپی آخرین مدرک تحصیلی یا معرفی نامه از نهاد آموزشی مرتبط ، ارائه معرفی نامه کتبی از سازمان بهزیستی ، اتحادیه و یا اصناف مرتبط ، معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش که در آن نوع و درجه معلولیت ذکر شده باشد

هزینه ارائه خدمت:

هزینه ندارد

مسئول ارائه خدمت:

مسئول مسابقات مهارت -عبدالرحیم رهروان-تلفن گویا 07632118 داخلی 320

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

مسئول مسابقات مهارت -عبدالرحیم رهروان-تلفن گویا 07632118 داخلی 320

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده