خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: تهیه استانداردهای آموزش مهارت
شناسه خدمت: 18081048000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: این فرآیند برای ارائه خدمت جهت تهیه استانداردهای آموزشی و از طریق سامانه ملی استاندارد صورت می گیرد و شامل مراحل زیر است: تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی
بستر ارائه خدمت:
http://rpc.irantvto.ir
دریافت اپلیکیشن اندروید
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل : تکمیل فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته های تخصصی از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت تکمیل فرم تجزیه و تحلیل شغل از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل : تکمیل فرم تجزیه و تحلیل شغل تائید شده از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت تدوین و بررسی محتوای استانداردآموزش شایستگی : تکمیل فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته های تخصصی از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت

هزینه ارائه خدمت:

هزینه ندارد

مسئول ارائه خدمت:

کارشناس پژوهش - خانم لشکری بندری - تلفن گویا 07632118 داخلی 345

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

از طریق لینک آدرس ذیل در پرتال: http://www.portaltvto.com/shekaiat/pasokhguei_be_shekayat

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده