خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: نظارت براجرای دوره‌های آموزشی مهارتی آموزشگاه آزاد
شناسه خدمت: 18051833000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاه‌های آزاد می‌باشد. اجرای دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و متعاقبا ثبت نام کارآموزان در دوره‌های ثبت شده و نظارت بر امور مربوطه در کلیه مراحل
بستر ارائه خدمت:
http://portaltvto.com
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:

مقررات عمومی آموزشگاه‌های آزاد

نظارت و راهنمایی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد

مقررات مربوط به کارآموزان

مدارک مورد نیاز:

نام کاربری در سطوح مختلف ( کارشناس ، مدیر و موسس و ... )

هزینه ارائه خدمت:

هزینه ندارد.

مسئول ارائه خدمت:

رئیس اداره آموزشگاههای آزاد -عبدالرحیم رهروان -تلفن گویا 07632118 داخلی 320

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

از طریق لینک آدرس ذیل در پرتال: http://www.portaltvto.com/shekaiat/pasokhguei_be_shekayat

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده