خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه‌ای
شناسه خدمت: 18051045000
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: این فرآیند جهت ارائه خدمت به منظور درج اطلاعات دوره، اماکن، تجهیزات کارگاهی، ثبت نام کارآموزان در دوره، ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان و کارآموزان شرکت در دوره می باشد.
بستر ارائه خدمت:
http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

اطلاعات شخصی و شغلی ، فایل عکس

هزینه ارائه خدمت:

هزینه خرید کارت اعتباری جهت ثبت نام در دوره 50000 ریال

مسئول ارائه خدمت:

کارشناسان پدیرش مراکز - تلفن گویا 07632118

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

مراجعه به کارشناس مرکز آموزشی فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده