خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های ادواری، تفاهم‌نامه و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
شناسه خدمت: 18051046100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: ثبت نام و شرکت در آزمونهای صنعت ساختمان، تفاهم نامه، ادواری و معرفی آزموش دیدگان به آزمون
بستر ارائه خدمت:
http://advari.irantvto.ir
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

هزینه ارائه خدمت:

هزینه مربوط به خدمت : حق تشریفات آزمون برای داوطلبان آزمون های ادواری برای حرفه های خوشه خدمات 140000ریال و برای حرفه های فنی (خوشه صنعت و کشاورزی) و فرهنگ و هنر 210000 ريال می باشد.

مسئول ارائه خدمت:

رئیس اداره آزمون و ارزشیابی- معصومه اردالی- تلفن گویا 07632118 داخلی 315

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

از طریق لینک آدرس ذیل در پرتال: http://www.portaltvto.com/shekaiat/pasokhguei_be_shekayat

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده