خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: صدور گواهینامه مهارت
شناسه خدمت: 18051046101
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: بعد از آزمون کتبی و عملی، در صورت قبولی در آزمونها و پرداخت هزینه صدور گواهینامه، دریافت گواهینامه به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر می‌باشد.
بستر ارائه خدمت:
http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

هزینه ارائه خدمت:

50000 ریال جهت صدور گواهینامه مهارت

مسئول ارائه خدمت:

رئیس اداره آزمون وارزشیابی-تمعصومه اردالی -تلفن گویا 07632118 داخلی 315

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

از طریق لینک آدرس ذیل در پرتال: http://www.portaltvto.com/shekaiat/pasokhguei_be_shekayat

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده