خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان

عنوان خدمت: تمدید وتعویض گواهینامه مهارت
شناسه خدمت: 18051046102
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G)
شرح خدمت: در صورت تغییر کد استاندارد یا ساعت آموزشی و محتوای آن، تمدید یا تعویض گواهینامه صورت می‌گیرد. برای این کار فرد باید با مراجعه به مراکز آموزشی شهرستان مربوطه یا مراکز پستی طرف قرارداد نسبت به تحویل اصل گواهینامه و تکمیل فرم اقدام نماید.
بستر ارائه خدمت:
مشاهده لیست دفاتر پیشخوان
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:

کد ملی و تاریخ تولد جهت احراز هویت شخص , عکس ، اصل گواهینامه مهارت و پرداخت هزینه صدور گواهینامه مهارت جدید بر اساس دستور العمل و شیوه نامه

هزینه ارائه خدمت:

بر اساس قوانین در صورتیکه داوطلب برای تمدید و تعویض گواهی نامه اقدام نماید لازم است درآزمون شرکت نماید حق تشریفات آزمون برای حرفه های خوشه خدمات 140000 ریال و برای حرفه های فنی (خوشه صنعت و کشاورزی) و فرهنگ و هنر 210000ريال می باشد هزینه صدور گواهی نامه مهارت به مبلغ 50000ریال می باشد .

مسئول ارائه خدمت:

رئیس اداره آزمون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان - معصومه اردالی -تلفن گویا 07632118 داخلی 315

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

مراجعه به واحد آزمون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان

بیانیه توافق سطح خدمات: مشاهده