میز خدمت الکترونیکی

صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد (۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰)

درخواست خدمت
این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاههای آزاد می‌باشد. متقاضی پس از دریافت موافقتنامه اصولی اقدام به دریافت پروانه تاسیس آموزشگاه می‌نماید.

صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری (۱۸۰۸۱۸۳۲۰۰۰)

درخواست خدمت
این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای می باشد. موسس پس از دریافت نام کاربری از کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه در پورتال جامع سازمان، نسبت به تکمیل اطلاعات خود و معرفی مدیر و مربی اقدام نموده سپس مدیر و مربی نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات و در نهایت کارشناس مرکز و اداره کل نسبت به تایید اطلاعات موسس و مدیر و مربی اقدام می‌نمایند.

نظارت براجرای دوره‌های آموزشی مهارتی آموزشگاه آزاد (۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰)

درخواست خدمت
این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاه‌های آزاد می‌باشد. اجرای دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و متعاقبا ثبت نام کارآموزان در دوره‌های ثبت شده و نظارت بر امور مربوطه در کلیه مراحل

برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه‌ای (۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰)

درخواست خدمت
این فرآیند جهت ارائه خدمت به منظور درج اطلاعات دوره، اماکن، تجهیزات کارگاهی، ثبت نام کارآموزان در دوره، ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان و کارآموزان شرکت در دوره می باشد.

ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های ادواری، تفاهم‌نامه و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون (۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰)

درخواست خدمت
ثبت نام و شرکت در آزمونهای صنعت ساختمان، تفاهم نامه، ادواری و معرفی آزموش دیدگان به آزمون

صدور گواهینامه مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱)

درخواست خدمت
بعد از آزمون کتبی و عملی، در صورت قبولی در آزمونها و پرداخت هزینه صدور گواهینامه، دریافت گواهینامه به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر می‌باشد.

تمدید وتعویض گواهینامه مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۲)

درخواست خدمت
در صورت تغییر کد استاندارد یا ساعت آموزشی و محتوای آن، تمدید یا تعویض گواهینامه صورت می‌گیرد. برای این کار فرد باید با مراجعه به مراکز آموزشی شهرستان مربوطه یا مراکز پستی طرف قرارداد نسبت به تحویل اصل گواهینامه و تکمیل فرم اقدام نماید.

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳)

درخواست خدمت
جهت صحت اصالت گواهینامه های فنی وحرفه ای، استعلام گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.

برگزاری مسابقات مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰)

درخواست خدمت
رقابت سالم جوانان کشور در زمینه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر مهارتی می گردد.

برگزاری مسابقات آزاد مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱)

درخواست خدمت
رقابتی سالم میان افراد ماهر کشور در زمینه‌های مختلف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی می‌شود و هیچگونه محدودیت سنی و تحصیلی ندارد.

برگزاری مسابقات مهارت معلولین (۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲)

درخواست خدمت
رقابت سالم میان افراد دارای معلولیت ماهر کشور در زمینه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی در میان این قشر از جامعه می شود.

اعزام به مسابقات جهانی مهارت (۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳)

درخواست خدمت
مدال آوران دو سال پیاپی کشوری به اردوی آمادگی دعوت شده و پس از طی سه مرحله اردو در صورت قبولی به مرحله جهانی اعزام می‌گردند.

تهیه استانداردهای آموزش مهارت (۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰)

درخواست خدمت
این فرآیند برای ارائه خدمت جهت تهیه استانداردهای آموزشی و از طریق سامانه ملی استاندارد صورت می گیرد و شامل مراحل زیر است: تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی (۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰)

درخواست خدمت
خدمات مشاوره به صورت آنلاین از طریق سامانه مربوطه انجام می‌گیرد و شامل مراحل زیر است: درخواست مذاکره حضوری با مشاور مذاکره آفلاین با مشاور حضور در کارگاه جهت آشنایی با حرفه‌ها دریافت بسته اطلاعات دوره‌های آموزشی آزمون روانشناختی و رغبت شغلی آشنایی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای ارتباط با مشاور به صورت offline: متقاضی می تواند از طریق پورتال سوالات خود را مطرح و به صورت offline و در یک بازه زمانی مشخص پاسخ از مشاور دریافت نماید.