بیانیه توافق سطح خدمات

لطفا برای مشاهده متن بیانیه توافق سطح خدمت هر کدام از خدمات بر روی عنوان آن کلیک کنید.

 

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت
۱ صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 18081044000
۲ صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری 18081832000
۳ نظارت براجرای دوره‌های آموزشی مهارتی آموزشگاه آزاد 18051833000
۴ برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه‌ای 18051045000
۵ ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های ادواری، تفاهم‌نامه و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون 18051046100
۶ صدور گواهینامه مهارت 18051046101
۷ تمدید وتعویض گواهینامه مهارت 18051046102
۸ پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت 18051046103
۹ برگزاری مسابقات مهارت 18051047100
۱۰ برگزاری مسابقات آزاد مهارت 18051047101
۱۱ برگزاری مسابقات مهارت معلولین 18051047102
۱۲ اعزام به مسابقات جهانی مهارت 18051047103
۱۳ تهیه استانداردهای آموزش مهارت 18081048000
۱۴ مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 18081049000